Ankaran – Poletje v Ankaranu

Ankaran

Turizem je zagotovo dejavnost, zaradi katere se je Ankaran razvil v tako cvetoč kraj. Že v zgodovini kraja so podatki, da so hodili v samostan nabirat novih moči menihi iz drugih krajev. Samostan dejansko postane po prvi svetovni vojni, kot hotel, del turistične ponudbe, skupaj z igrišči in kopališčem sv. Nikolaja (odprtim leta 1925). Po drugi svetovni vojni, se na posestvu samostana razvije hotelski in kamp kompleks Adria, Ugodna prisojna lega, blaga klima in bujno sredozemsko rastlinstvo je nedvomno vplivalo na razvoj zgodnjega turizma v Ankaranu.

Avstrijci so namreč prav tu zgradili zdravilišče za svoje mornariške oficirje. V otroško obmorsko okrevališče pa se vseli danes svetovno priznana Ortopedska bolnica Valdoltra. Na Debelem rtiču se pozneje ustanovi Mladinsko okrevališče, kjer se danes, z dvemi hotelskimi kompleksi (en bo odprt letos decembra) turistična dejavnost že izvaja. Nekdaj manjša vas se je tako po drugi svetovni vojni začela razvijati predvsem kot turistična destinacija. Danes je to eno najbolj razvitih turističnih naselij v Sloveniji, predvsem zaradi lepe narave, dolge obale in pristne lege.

V Ankaranu je eden največjih avtokampov v Sloveniji s 1600 prostori za kampiranje. Tu so tudi bazeni, športna igrišča in predvsem okoli kilometer dolga peščena plaža, starejšim domačinom bolj znana po imenu San-Nicolo. Plaža se v svojem južnem delu zaključuje s pomolom, ki je obenem tudi zadnja točka slovenske gorske transverzale.
//]]>